Odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

1.1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy (vybavenej objednávky).

1.2 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na našu adresu, tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, a pod.).

1.3 Tovar na vrátenie musí byť:

  1. a) nepoškodený,
  2. b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, a pod.),
  3. c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

1.4 Po splnení podmienok podľa bodov 1.1 až 1.3 a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar,

b) vrátiť kupujúcemu celú sumu zaplatenú za tovar v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky.

1.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1.1 až 1.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 Budeme však veľmi radi, keď nám svoj dôvod odstúpenia od zmluvy uvediete. Záleží nám na Vašej spokojnosti  a chceme sa neustále zlepšovať.